1. Ортопедичний магазин
  2. Комерційна політика компанії «Меді»

Комерційна політика компанії «Меді»

Комерційна політика компанії «Меді»

 

Як всесвітньо визнаний виробник і дистриб’ютор високоякісних товарів для здоров’я та покращення якості життя компанія «Меді» (medi) з великою увагою та відповідальністю ставиться до всіх моментів, які мають відношення до реклами, демонстрації та продажу її продукції. Окрім того, для міжнародного бізнесу «Меді» дуже важливо мати стабільні та прозорі структури ціноутворення, доставки продукції кінцевим споживачам та обслуговування покупців.

Тому дистрибуція продукції компанії «Меді» передбачає дотримання таких умов:

 

1.    Визначення термінів:

 

У цій Політиці відповідні терміни мають таке значення:

a) «Торговельний посередник» (далі — «Посередник») — це фізична або юридична особа, яка купує продукцію в «Меді» та пропонує її для продажу та/або продає цю продукцію на ринку.
b) «Покупець» — це будь-яка фізична або юридична особа, яка купує продукцію в Посередника.
c) «Кінцевий споживач» — це будь-яка фізична особа (зазвичай пацієнт), яка купує продукцію для особистого некомерційного використання.
d «Меді» означає головний офіс компанії «Меді ГмбХ енд Ко. КГ» (medi GmbH & Co. KG) в Німеччині, окрему компанію, що належить до Групи компаній «Меді», або загалом Групу компаній «Меді».
e) «Продукція» означає будь-який виріб, виробництво та/або дистрибуцію якого здійснює компанія «Меді».
f) «Дистрибуція» означає продаж і рекламу продукції в будь-який дозволений законом спосіб.
g) «Онлайн-дистрибуція» означає рекламу, демонстрацію та/або продаж продукції через інтернет (наприклад, власні інтернет-магазини Посередника, продуктові мережі, сторонні платформи для онлайн-продажів або будь-який інший метод, доступний зараз або в майбутньому).
h) «Офлайн-дистрибуція» означає рекламу, демонстрацію та/або продаж продукції в фізично існуючому (не онлайн) магазині та/або в будь-якому іншому середовищі, у якому особи, які беруть участь у комерційній діяльності, взаємодіють одна з іншою віч-на-віч.
i) «Політика» — Положення та Умови, вказані в цьому документі.
j) «Каталог продукції» — документ, у якому перелічена продукція «Меді», разом із додатковими відомостями, що можуть мати відношення до цієї продукції; цей документ може бути час від часу оновлений. «Каталог продукції» надається Посередникам.
k) «Рекомендовані роздрібні ціни» — документ, у якому зазначені обґрунтовані орієнтовні ціни на продукцію «Меді», які застосовується при продажу певної продукції кінцевому споживачу; цей документ може час від часу оновлюватися. Документ «Рекомендовані роздрібні ціни» надається Посередникам.
l) «Продукція з особливими умовами продажу» — це продукція, яка згідно з чинним законодавством, у зв’язку зі своїми характеристиками та/або відповідно до інформації, зазначеної в описі продукції (наприклад, у посібнику користувача) вимагає певного налаштування, контрольних вимірювань, регулювання або будь-яких інших змін у безпосередній присутності пацієнта, щоб пристосувати продукцію до його потреби. Перелік продукції з особливими умовами продажу додається до цієї Політики.
m) «Територія» — країна, у якій зареєстрований (має юридичну адресу) Посередник.
n) «ЄС» — країни, які є членами Європейського Союзу або які уклали з ЄС угоди про вільну торгівлю та продаж товарів.

 

2.    Загальні положення:

 

a)    Якщо між Посередником і «Меді» наразі існує окремий письмовий Договір, або такий Договір буде укладений у майбутньому, зміст цієї Політики розширюватиме Договір, однак за умови, що в разі виникнення двозначностей трактування зміст Договору має переважну силу над цією Політикою.

b)    Кожен Посередник має право продавати на невиключній основі будь-яку продукцію, яку він безпосередньо отримав у «Меді», тільки відповідно до документів із описом характеристик продукції, випущених «Меді», і під правильною (торговельною) назвою. Якщо інше не дозволено обов’язковим законодавством ЄС, Посередник має право продавати продукцію «Меді» тільки в країні своєї реєстрації. Хоча «Меді» не заперечує проти застосовних правил ЄС, проте настійно рекомендує для стратегічних цілей бренду здійснювати доставку продукції тільки в країні реєстрації Посередника.
c)    Усі ціни, що зазначені для будь-якої продукції в Каталозі продукції або Рекомендованих роздрібних цінах, вказані тільки як орієнтир для Покупців або Посередників у разі виникнення в них питань щодо ціни. У жодному разі такі ціни не є обов’язковими для Покупців або Посередників. Отже, кожен Посередник має право визначати продажну або роздрібну ціну для кожного виду продукції на свій власний розсуд.
d)    Продаж продукції з особливими умовами продажу дозволений тільки в разі, якщо Посередник відразу налаштовує виріб для пацієнта. У жодному разі Посередник не повинен продавати продукцію з особливими умовами продажу через інтернет; компанія «Меді» відмовляється від будь-якої відповідальності, яка може виникнути внаслідок незаконного продажу такої продукції.
e)    Посередник завжди повинен пропонувати, рекламувати та демонструвати продукцію таким чином, щоб вона виглядала як продукція преміям-класу. Як правило, продукцію слід завжди рекламувати за рахунок її унікальних характеристик, переваг і доданої вартості, а не за рахунок зниження ціни. За винятком конкретних, обмежених за часом рекламних акцій, Посередник повинен уникати таких слів, як «дешево», «продаж надлишку товару» або «розпродаж».
f)    Посереднику забороняється активно рекламувати продукцію за межами країни своєї реєстрації.
g)    Будь-яка діяльність, пов’язана з продажем продукції «Меді», регулюється як звичайна комерційна діяльність Посередника, і відповідно до загальних і поширених правил, яких слід дотримуватися сумлінному та старанному бізнесмену.
h)    Для зв’язку зі споживачами в Посередника має бути принаймні діюча поштова адреса, належна адреса електронної пошти (у назві якої не використовуються образливі або компрометуючі/несерйозні слова) та номер стаціонарного телефону.
i)    Посередник повинен дотримуватися всіх положень, законів і правил, які застосовуються щодо ведення його бізнесу.
j)    Із метою дистрибуції продукції компанії «Меді» Посередник повинен дотримуватися Політики «Меді» щодо торговельних марок і маркетингових матеріалів. Цим документом не надаються або не передаються жодні ліцензії або інші права.

 

3.    Дистрибуція через інтернет

 

Дистрибуція продукції через інтернет додатково регулюється такими положеннями:

a)    Якщо планується онлайн-дистрибуція через певні платформи для онлайн-продажів, слід отримати дозвіл «Меді»; «Меді» залишає за собою право надати такий дозвіл або відмовити в ньому на свій власний розсуд. Будь-який необхідний дозвіл має бути отриманий у «Меді» в письмовій формі.
b)    Умови онлайн-дистрибуції застосовуються незалежно від того, чи інтернет-магазином керує сам Посередник або ним керує третя сторона, наприклад торговельні партнери або торговельні платформи, такі як Amazon, Ebay, JD, T-mall тощо (далі — «Партнер(и)»). Якщо Посередник залучає до своєї торговельної діяльності будь-яких третіх сторін, він повинен передати їм умови, зазначені в цьому документі, і забезпечити їх дотримання так, якби вони самі були Посередником.
c)    Вебсайти Посередника повинні відповідати всім застосовним нормативно-правовим актам, щоб законно рекламувати продукцію онлайн і здійснювати онлайн дистрибуцію з прийняттям оплати від Покупця(ів) та доставкою їм продукції.
d)    На своїх вебсайтах Посередник повинен у зручному та доступному місці розмістити контактні дані відділу обслуговування клієнтів, за якими кожний покупець може швидко зв'язатися з відділом обслуговування через електронну пошту, стаціонарний телефон та функцію чату, і все це — відповідно до застосовних на ринку стандартів.
e)    Гаряча лінія стаціонарного телефону для покупців повинна бути доступна в ті години роботи, які є загальноприйнятими на ринку.
f)    Доменне ім’я інтернет-магазину Посередника має містити ім’я (якщо Посередник — фізична особа) або назву (якщо Посередник — юридична особа) Посередника.
g)    На домашній сторінці (сторінках) вебсайту Посередника, на яку можна зайти за затвердженим доменним ім’ям (іменами), мають міститися та відображатися найменування торговельних брендів та логотипи «Меді» відповідно до будь-яких правил, встановлених компанією «Меді», і застосовних вимог законодавства.
h)    Будь-яка продукція «Меді», що пропонується для продажу на вебсайті Посередника, повинна містити торговельну марку(и) і логотип «Меді» і оригінальну назву та докладний опис продукції, а також відповідні фото- та/або відеоматеріали й зображення упаковки, відповідно до належних стандартів на ринку продукції преміум-класу. Перед розміщенням на вебсайті Посередника вся інформація про продукцію має бути затверджена компанією «Меді», за винятком випадків, коли ця інформація була надана безпосередньо компанією «Меді».
i)    Усі вебсайти повинні оновлюватися. Для кожного виду продукції має бути вказана зрозуміла остаточна ціна.
j)    Відображення перекреслених вищих цін дозволено тільки при конкретних разових або періодичних заходах, але не як загальноприйнята довгострокова рекламна концепція.
k)    Посередник повинен чітко та зрозуміло вказати умови доставки та інші умови, пов’язані з продажем продукції.
l)    Процедура розгляду запитів і замовлень та відправлення продукції повинні відповідати преміум-класу бренду «Меді» та бездоганній репутації продукції.
m)    Посередник повинен забезпечити, щоб навчений персонал відділу обслуговування клієнтів швидко та зрозуміло відповідав на запити в чаті або по телефону.
n)    Персонал Посередника повинен бути належно кваліфікований, щоб конкретно визначати потреби покупця та пропонувати різні приклади продукції для конкретної мети в межах відповідного портфеля продукції.
o)    На своїх авторизованих вебсайтах Посередник повинен рекламувати тільки продукцію, що є в наявності та може бути відразу відправлена Покупцю.
p)    Маркетингова діяльність повинна відображати преміум-класу бренду продукції «Меді». Будь-яка неналежна реклама (наприклад, реклама, що містить еротичний, порнографічний, політичний контекст тощо) заборонена.
q)    За винятком випадків, коли вони оформляються Кінцевими споживачами в межах ЄС, замовлення можуть бути оброблені та відправлені тільки на адресу Покупця в країні реєстрації Посередника.
r)    За винятком випадків, коли вони оформляються Кінцевими споживачами в межах ЄС, будь-яке замовлення, що вимагає відправлення за межі країни реєстрації Посередника, має бути спрямоване на домашню сторінку «Меді», на якій Покупець отримає інформацію про те, де отримати продукцію, замовлену на відповідну адресу доставки.
s)    Відправлення будуть доставлені тільки в заздалегідь затверджені місця доставки. Посередник не бере на себе жодних зобов’язань із прямої доставки продукції, а компанія «Меді» не здійснюватиме прямої доставки для облікових записів (акаунтів) в інтернет-магазинах.
t)    Замовляючи продукцію в компанії «Меді», Посередник погоджується дотримуватися положень і умов цієї Політики і гарантувати, що його персонал і/або будь-яка третя сторона, яку Посередник залучає до своєї діяльності, також буде дотримуватися цієї Політики.

 

Каталог продукції з особливими умовами продажу
Бізнес для споживача (B2C)

 

Бандажі

№ за каталогом

 

Бандажі для спини

 

 

Lumbamed disc

5402

 

Lumamed sacro

5405

 

Lumbamed facet

5403

 

Бандажі для коліна

 

 

Genumedi PT (Var.000)

5667

доступний тільки в Німеччині (терапевтична концепція)

Genumedi PSS (Var.000)

5713

доступний тільки в Німеччині (терапевтична концепція)

Einfache Kniekappe France

5710

 

Genumedi made-to-measure

5701

 

Genumedi PA

5716

 

Ортопедичні вироби

№ за каталогом

 

Бандажі для коліна

 

 

Collamed

5652

 

Collamed long

5654

 

Stabimed

5661

 

medi PTS-Schiene

5640

 

medi ROM

5647

 

PT control/PT control wrap

5666

 

medi Soft OA

5626

 

medi Soft OA light

5627

 

M.4s OA Kauforthese

5623

 

M.4s OA comfort Kauforthese

5631

 

M.4s PCL dynamic Kauforthese

5613

 

M.4s ACL

5606

 

M.4 X-lock

5610

 

M.4 AGR

5616

 

M.4s comfort

5617

 

M.3s OA

5630

 

medi Rehab one

5639

 

Collamed OA

5656

 

Genumedi pro ROM

5670

 

protect.4 OA

5723

 

protect.4 evo

5724

 

protect.ROM/cool

5731

 

protect.ROM telescopic

5732

 

protect.Co

5740

 

protect.St

5741

 

protect.St pin France

5743

 

protect.PT soft

5744

 

protect.OA soft

5745

 

SF Ligafit

5780

 

SF Artrofit

5781

 

SF Fit ROM

5782

 

SF Patella track-o-fit

5783

 

SF Air-o-fit brace

5784

 

SF Air-o-fit support

5785

 

SF FitLine PT control

5786

 

SF FitLine PT soft

5787

 

Wrap-around Hinged Knee Support

5788

 

Бандажі для руки/ліктя

 

 

Epico ROMs

5101

 

medi Epico active

5103

 

Manumed RFX

5005

 

medi Epico ROMs PRU

5104

 

protect.Epico ROM

5130

 

SF Elbow Fit

5180

 

Бандажі для спини

 

 

medi 3C mit Ratschenverschluss

5330

 

medi 4C mit Ratschenverschluss

5331

 

medi 4C flex

5332

 

medi 4C flex mit Bügelverschluss

5331

 

protect.Dorsofix

5341

 

Thoracolumbar Spine Support

5346

 

SF Corset 4C

5370

 

Бандажі для стегна

 

 

SF Hip orthosis

5501

 

medi Hip one

5502

 

Бандажі для плеча

 

 

medi Humeral fracture brace

5204

 

SAK

5210

 

SAS 15

5212

 

SAS light

5209

 

SAS 45

5211

 

SLK 90

5216

 

SAS multi

5213

 

medi SAS comfort

5217

 

medi SAS multi comfort

5214

 

medi OP-Schulterlagerung ESS

5231

 

protect.SA 15

5251

 

medi Arm fix

5200

 

medi Easy sling

5202

 

Бандажі на гомілковостопний суглоб

 

 

medi ROM Walker

5800

 

protect.CAT Walker

5844

 

protect.CAT Walker short

5845

 

protect.CAT Walker achilles

5846

 

protect.CAT Walker short achilles

5847

 

medi Walker boot

5801

 

Levamed stabili-tri

5811

 

protect.ROM Walker

5840

 

protect.Air ROM Walker

5841

 

protect.Walker boot

5842

 

protect.Air Walker boot

5843

 

Deluxe Night Splint

5870

 

SF Fit Walker

5880

 

SF Fit ROM Walker

5881

 

protect.Ankle foot orthosis

5920

 

Releveur de pied (Франція)

5921

 

Вироби для застосування при остеопорозі

№ за каталогом

 

Spinomed

5302

 

Spinomed active

5310

 

Spinomed active o. Rückenschiene

5312

 

Spinomed active OK

5313

 

Spinomed active men

5320

 

Spinomed II

5300

 

Spinomed (V)

5303

 

Spinomed active made-to-measure

5311

 

Spinomed active OK m-t-m

5314

 

Spinomed active OK (replacement body)

5315

 

Spinoned plus

5316

 

Spinomed plus Maß

5317

 

Spinomed active men m-t-m

5321

 

Spinomed active men (replacement body)

5322

 

Ортези для коліна для застосування при підвивиху надколінника

 

 

M.4s comfort SLP

5618

 

M.4 X-lock SLP

5611

 

M.4s OA SLP

5624

 

M.4s OA comfort SLP

5632

 

M.4s PCL dynamic SLP

5614

 

Вироби для дітей

№ за каталогом

 

medi Epico Roms Kidz

5102

 

medi ROM Kidz

5648

 

medi Walker boot Kidz

5802

 

 

Каталог продукції з особливими умовами продажу
Бізнес для споживача (B2C)

 

В умовах лікарняного стаціонару

№ за каталогом

Статистична група продукції в Німеччині

lipomed shirt

235

2211

lipomed basic Lympho-Opt

234

2215

lipomed skinline (Maß)

233

2206

lipomed blackline (Maß)

233

2206

lipomed skinline (Sonderserie)

233

2207

lipomed blackline (Sonderserie)

233

2207

lipomed basic (Sonderserie)

234

2207

Компресійні панчохи

№ за каталогом

 

mediven angio (ab 02/2021)

37+195

 

mediven comfort Maß

198

 

mediven elegance Maß

189+907

 

mediven plus Maß

197+903

 

mediven forte Maß

196

 

duomed basic Maß

199

 

mediven elegance France Maß

954+955+956

 

MAXIS MICRO Maß

2598

 

mediven 550 Bein

191+184

 

mediven mondi

186

 

mediven cosy

192

 

mediven 550 Arm

178

 

mediven mondi esprit

177

 

Export FP10 mondi esprit Maß

914

 

Export FP10 mondi Maß

919

 

Export FP10 cosy Maß

974

 

Вироби для застосування при венозних трофічних виразках

№ за каталогом

 

circaid juxtacures

7002

 

FP10 circaid juxtafit Premium

920

 

 

 

Визначення термінів:

 

a)  Рекомендована роздрібна ціна — ціна, присвоєна продукції через каталог продукції, або продажна ціна; служить тільки як орієнтир для Покупців і Посередників у разі виникнення питань щодо ціни. Така ціна за жодних обставин не є обов’язковою.
b)  Maß – товари, які замовляються під індивідуальні заміри конкретного клієнта.
c) Порівняння з існуючими системами оплати за продукцію: Якщо цінові пропозиції суперечать практиці оплати за продукцію служби охорони здоров’я певної країни, для цієї країни можуть бути зроблені виключення за погодженням з відповідальною особою компанії Групи «Меді» у відповідній країні або відповідальною особою з продажів «Меді ГмбХ енд Ко. КГ». при цьому залишаються в силі вимоги територіального принципу Комерційної політики, що пов’язаний із країною реєстрації Посередника, згідно з параграфами 2. b), f) і 3. q), r) цього документа.

Спасибо за ваш заказ, в ближайшее время
менеджер свяжктся с вами

Заполните все поля для успешной регистрации

X